Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

raszdwa
8001 a17b
Reposted frommisza misza viavstane vstane
raszdwa
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viavstane vstane
raszdwa
4813 59de 500
raszdwa
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viavstane vstane
raszdwa
5871 fb21
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicciekawego nicciekawego
raszdwa
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaitmakesmecalm itmakesmecalm
raszdwa
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaitmakesmecalm itmakesmecalm
raszdwa
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viascorpix scorpix
raszdwa
9901 a901 500
Reposted fromsouxie souxie vianicciekawego nicciekawego
raszdwa
raszdwa
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
raszdwa
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
raszdwa
4355 d3a1
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viafckit fckit
raszdwa
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz. 
— Piotr Adamczyk
Reposted frompensieve pensieve viacoolstorybro23 coolstorybro23
raszdwa
raszdwa
raszdwa
0162 a2e3 500
raszdwa
8197 d0c5 500
Reposted fromzciach zciach vianicciekawego nicciekawego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl