Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

raszdwa
1018 5768
Reposted fromscorpix scorpix viaCiambelle Ciambelle
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
raszdwa
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrianmay brianmay
raszdwa
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viairmelin irmelin
raszdwa
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca vianiskowo niskowo
raszdwa
Na pewno czułeś kiedyś wielki strach
Że oto mija twój najlepszy czas
— Coma

October 24 2017

raszdwa
8001 a17b
Reposted frommisza misza viavstane vstane
raszdwa
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viavstane vstane
raszdwa
4813 59de 500
raszdwa
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viavstane vstane
raszdwa
5871 fb21
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicciekawego nicciekawego
raszdwa
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaitmakesmecalm itmakesmecalm
raszdwa
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaitmakesmecalm itmakesmecalm
raszdwa
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viascorpix scorpix
raszdwa
9901 a901 500
Reposted fromsouxie souxie vianicciekawego nicciekawego
raszdwa
raszdwa
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
raszdwa
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
raszdwa
4355 d3a1
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...